Nový štátNávrh spoločného spolužitia v novej spoločnosti

Neživé entity, kolektivní entity a nepatřičné personifikace.

Publikované 27.11.2017 v 22:34 v kategórii Inšpiratívne články odinakiaľ, prečítané: 9x

(Redakčne upravené, dokument poskytnutý skupinou Koule) Jistě jste mnohokrát slyšeli tyto, nebo podobné, zcela nesmyslné a nepatřičné věty: Stát zařídí, stát má zájem, stát odpovídá, stát nedovolí, stát vlastní, stát má, stát pomůže, … Soud rozhodne, Policie ochrání, vykoná, odpovídá, nalezne, … Parlament, senát rozhodne, zajistí, ustanoví …

Vše to jsou naprosté nesmysly. Nicméně v běžné a zcela nepřesné mluvě lidské se tyto nesmysly vyskytují zcela běžně a slouží jako celkem pochopitelné zkratky k tomu, co chce někdo vyjádřit. V ústavě, zákonech, vyhláškách, veřejných smlouvách, … atd. však takové nesmysly nemají žádné opodstatnění a je nezbytné vždy a zcela důsledně dodržovat přesnou mluvu. Stát, soud, policie, parlament, senát, jsou pouze Instituce veřejných služeb, (dále jen InVeS). Tedy neživé entity (ústavou, zákonem nebo smlouvou ustanovené, vesměs spíše virtuální) organizace, instituce, zahrnující svůj: popis a důvod existence, neživé: budovy, zařízení, počítače, židle, stoly, místnosti, radiátory, umyvadla, … atd. Jsou to jen instituce. Ty všechny opravdu nikdy nemají žádný zájem, za nic neodpovídají, nic nerozhodují, nevlastní, nepomohou, nevykonají, … Tyto činnosti totiž konají pouze a vždy jen konkrétní živí lidé v nich pracující! V případě InVeS to jsou zaměstnanci všech občanů. Veřejní služebníci. Jen ti konají, nikoliv InVeS! Jen ti mohou nést za něco plnou osobní odpovědnost, a proto jen ti mohou něco rozhodovat, konat, pomáhat, chránit, …

Nepatřičné personifikace používají často politici a úředníci, akademici…, žijící z mozolů pracujících, obecně zaměstnanci občanů v InVeS a slouží jim to k manipulaci s lidským vědomím do té míry, že se za neživé a neodpovědné InVeS schovávají konkrétní lidé, kteří chtějí zůstat ve skrytu InVeSa odtud páchat své zlo, resp. často zlo, které vydávají za dobro. Vesměs své zlo páchají násilím vnucovaným „dobrem“.

Další vesměs úmyslné zkreslování reality je vydávání kolektivů (kolektivních entit) za odpovědné. To je další nesmysl proto, že nelze nikdy přistoupit na princip kolektivní viny a tudíž ani na princip kolektivní odpovědnosti. Kolektivy jsou tudíž vždy neodpovědné, pokud nejsou zcela jednomyslné. Proto například porotní soud (jednotliví porotní soudci) musí být jednomyslní při vydávání rozsudku, aby každý, kdo soudil, nesl zcela plnou a osobní odpovědnost za ten rozsudek. Včetně té trestně-právní odpovědnosti a s povinností nahradit škody a újmy svým obětem, pokud se zmýlí, nebo chybně konají. Proto musí být ze zákona pojištění ! Toto pojištění slouží k uspokojování obětí jejich chybných rozhodnutí a činů, ale nezbavuje je odpovědnosti za jejich rozhodnutí a činy.

Kolektivní entity jsou lid, občané, voliči, senáty, soudy, komise, … ale i úřednictvo, sbory, politické strany, hnutí, spolky, církve, … atd.

Kolektivní entity zákonodárné musí rozhodovat ovšeobecných a rovných pravidlech chování, čili o ústavě, zákonech, vyhláškách, normách…, které se musí bez výjimky týkat každého z nich. Rozhodují o těchto všeobecných pravidlechvětšinově. Stejně tak většinově rozhodují občané sami o sobě, (jinak to nejde, bohužel, nelze očekávat jednomyslnou shodu).

Kolektivní entity výkonné a soudní musí rozhodovat vždy podle těchto všeobecných a rovných pravidel a vždy v plné shodě, čilijednomyslně, jinak nesmí rozhodovat, nebo konat. Není-li jejich jednomyslná shoda, musí rozhodnout občanské referendum. Referendem mohou občané rozhodnout cokoliv, co je v souladu s ústavou, mohou odmítnout jakoukoliv změnu, odvolat kohokoliv zInVeSatd.neb jsou nejvyšším suverénem z dikce a smyslu ústavy. Chtějí-li občané rozhodnout v rozporu s ústavou, musí ústavu nejprve referendem změnit!

Osobní rozhodování jednotlivce podléhá vždy plné trestně-právní odpovědnosti.

Všichni zaměstnanci občanů vInVeS, čili veřejní služebníci musí být občany odvolatelní. Ti, co smí podle všeobecných a rovných pravidel rozhodovat, musí být i občany volení.


V HK, dne 21. 9. 2017 Jan Piroutek (skupina Koule)


Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?