Nový štátNávrh spoločného spolužitia v novej spoločnosti

Články za mesiac November 2017

Reakcia na podnet pána Maťka ohľadom kopného práva + stretnutie

Publikované 28.11.2017 v 13:06 v kategórii Námety, podnety a otázky členov, prečítané: 54x

Aj keď som priaznivcom Kopného práva, nie každý je s týmto pojmom plne oboznámený a navyše jeho zavedenie do nového systému nebude vôbec jednoduché. Preto, ak môžem, poprosil by som Vás o prípravu materiálov formou prezentácie a prípadných krokov (ak ste o nich rozmýšľali) na našom spoločnom stretnutí. Pán Maťko,Aj keď som priaznivcom Kopného práva, nie každý je s týmto pojmom plne oboznámený a navyše jeho zavedenie do nového systému nebude vôbec jednoduché. Preto, ak môžem, poprosil by som Vás o prípravu materiálov formou prezentácie a prípadných krokov (ak ste o nich rozmýšľali) na našom spoločnom stretnutí.Keď som to už načal, tak mám pocit, že trochu prešľapujeme na miest. Viacerí sa vyjadrili, že stretnutie je potrebné… Celý článok ›


Zoznam aktívnych členov

Publikované 28.11.2017 v 08:12 v kategórii Zoznam členov, prečítané: 23x

Kontakty sú uvedené so súhlasom jednotlivých členov . . . Meno Priezvisko Titul | Prezývka | Mail | Telefón | Povolanie | Poznámka 1. Peter Bulla Mgr. – duo@duo.sk – 421 918 492 867 – dôchodca Koordinátor 2. Zdena Hroncová – zdena.hroncova@gmail.com – – 3. Rudolf Svoboda – svoboda@rudyart.cz – 420 608 075 708 – grafik OSVČ Správca web 4. Daniela Matovičová – dana@jay.cz – – 5. Ján Vanečko – vanecko@centrum.sk – – 6. Peter Kálóczy – peter.kaloczy@gmail.com – – 7. Igor Zverko Ing. – izverko48@gmail.com – 421 917 504 984 – elektroinžinier … Celý článok ›


K účasti pána Bullu v relácii na Svobodném vysílači

Publikované 27.11.2017 v 22:53 v kategórii Ostatné nezaraditeľné komentare, prečítané: 7x

Plne sa ztotožňujem s názorom, že nám slovanom nebude nikdy umožnené dosiahnuť rovnakú ekonomickú úroveň, akú majú západné zeme, pretože som presvedčený, že sme pre nich len tzv. plebs, ktorý má na nich robiť. V iných prípadoch napríklad v prijímaní migrantov sme však plnohodnotní, takže máme rovnaké povinnosti. Tu by som rád dal na zamyslenie úvahu o tom, že nám celú dobu tvrdia, že nemôžme mať rovnaké platy ako napr. Nemci, pretože my predsa máme nižšiu produktivitu práce. Pri pohľade na to, že takmer väčšinu českých podnikov vlastnia nemecké firmy, zamýšľam sa nad otázkou, či v týchto podnikoch má náš pracovník napr. včeskom Volkswagene menšiu produktivitu než v Nemecku, či vodiči autobusov (v Čechách vlastnia… Celý článok ›


Neživé entity, kolektivní entity a nepatřičné personifikace.

Publikované 27.11.2017 v 22:34 v kategórii Inšpiratívne články odinakiaľ, prečítané: 9x

(Redakčne upravené, dokument poskytnutý skupinou Koule) Jistě jste mnohokrát slyšeli tyto, nebo podobné, zcela nesmyslné a nepatřičné věty: Stát zařídí, stát má zájem, stát odpovídá, stát nedovolí, stát vlastní, stát má, stát pomůže, … Soud rozhodne, Policie ochrání, vykoná, odpovídá, nalezne, … Parlament, senát rozhodne, zajistí, ustanoví … Vše to jsou naprosté nesmysly. Nicméně v běžné a zcela nepřesné mluvě lidské se tyto nesmysly vyskytují zcela běžně a slouží jako celkem pochopitelné zkratky k tomu, co chce někdo vyjádřit. V ústavě, zákonech, vyhláškách, veřejných smlouvách, … atd. však takové nesmysly nemají žádné opodstatnění a je nezbytné vždy a zcela důsledně dodržovat přesnou mluvu.… Celý článok ›


Několik poznámek k Hnutí Zeitgeist

Publikované 26.11.2017 v 18:07 v kategórii Články, námety členov k diskusii, prečítané: 10x

Asi s 90% názoru tohoto hnutí mohu naprosto souhlasit a i souznít a lze je beze zbytku akceptovat Ale Cca 10% je věcí které mne varují a nejsou to maličkosti nýbrž věci podstatné alespoň z mého pohledu Je nutné celý projekt bedlivě prostudovat a zhodnotit. Nesmíme se nechat nachytat na líbivých proklamacích a s nimi přijmout i nenápadné drobnosti, které nás nasměrují nechtěným směrem. Několik poznámek k zamyšlení 1 – projekt je postaven na západních základech a na „západním“ pojetí světa2 – je více zaměřen na materiální požitky tedy na trvalou udržitelnost života na základě materiálních zdrojů (i když se to v první chvíli nezdá), na moderních technologiích, než na proměně lidských hodnot nutných k… Celý článok ›


Metódy nenásilnej akcie (MNA)

Publikované 26.11.2017 v 17:15 v kategórii Články, námety členov k diskusii, prečítané: 13x

Prepáčte ale budem sa vyjadrovať heslovite, času nie je na zvyš. Materiál MNA bol vypracovaný a úspešne použitý neoliberálmi v rade európskych, afrických a ázijských krajín vrátane Slovenska pri eliminovaní národne orientovaných komunít (v súčasnosti aj Kotlebovej). 1.Chýba mi reálna analýzasúčasnejspoločnosti v SR (veková,sociálna, politická,národnostná,oblasťzdravotníctva/chorobnosť,vzdelanostná,atď...2.Spôsob MNA avýber komunity,ktorá budenázorovoprístupná k sociálnymzmenám navrhovaného typu.3.Keďže MNA vypracovali globalisti,súčasnáoligarchia má v SR k dispozícii zákonom odobrené účinné protiopatrenia (ignorovanie,zosmiešňovanie,kriminalizovanie,ekonomickésankcie, a ...)4.Myslím si, že jedným zprvoradých… Celý článok ›


Feudalizmus na báze kresťanstva atomizoval kmeňovú súdržnosť a zvykové právo

Publikované 26.11.2017 v 14:33 v kategórii Články, námety členov k diskusii, prečítané: 6x

Kapitalizmus a socializmus na báze svetového proletariátu atomizoval viacgeneračnú veľkorodinu a zapriahol matku do výrobného procesu (predtým uživil rodinu otec, teraz už musia byť námedzne zamestnaný obaja). Globalizmus na báze totálnej kontroly atomizuje národné štáty a v nich klasickú rodinu (matka, otec, deti). Ako sa tento globalizačný jav odráža v našej spoločnosti:- nárast egoizmu a pokrytectva vo všetkých sférach spoločenského diania- znižovanie pôrodnosti u ekonomicky nosnej časti obyvateľstva- únik mozgov (emigrácia tvorivo-výkonnej časti obyvateľstva)- dehonestovanie národných tradícií a národných bardov- prísun obyvateľstva s radikálne odlišnými kultúrnymi hodnotamiJe takýto trend vývoja spoločnosti prospešný pre… Celý článok ›


Námety, podnety a otázky členov k diskusii

Publikované 26.11.2017 v 14:28 v kategórii Námety, podnety a otázky členov, prečítané: 15x

V tejto rubrike zadávajte svoje návrhy, podnety a otázky, ktoré je potrebné prediskutovať. Zadávajte formou výstižných, krátkych, komentárov. Tieto podnety budeme potom diskutovať buď na spoločných stretnutiach alebo priamo tu. Prosím, píšte svoje návrhy do komentárov pokiaľ možno pod svojím menom, pod ktorým sa poznáme. Môže byť použitá aj prezývka, ale nie je vhodné to v rôznych komentároch používať rôzne. Raz svoje jmeno, raz prezývka.Prezývka novystat.infoblog.sk patrí správcovi blogu (Rudolf alebo Peter) ale v texte nájdete podpis Celý článok ›


Materiálne hodnoty

Publikované 26.11.2017 v 14:06 v kategórii Nastavenie hodnotových priorít, prečítané: 14x

Tento zoznam je myslený len ako návrh zoznamu, hodnôt na ktorých je možné sa jednomyseľne zhodnúť a na ich podklade ďalej vytvárať systém spolužitia. Nie sú to teda žiadne zákony alebo príkazy alebo odporúčania a pod. Pridávajte svoje návrhy a navrhujte aj poradie podľa svojej mienkyv kometaroch. 1. Príroda je základným životným prostredím a zdrojom k životu2. Životné prostredie sme nezdedily od predkov, ale máme ich prepožičané od našich potomkov3. Priestor k životu máme zveľaďovať a nie devastovať4. Materiálne požitky (peniaze, a pod.) sú obyčajnými nástrojmi slúžiace k spokojnému životu jednotlivca, rodiny, rodu, spoločnosti a k zveľaďovaní prírody, nie sú cieľom ľudského žitia5. Kultúrne a duchovne hodnoty národne,… Celý článok ›


Morálne hodnoty

Publikované 26.11.2017 v 13:52 v kategórii Nastavenie hodnotových priorít, prečítané: 11x

Tento zoznam je myslený len ako návrh zoznamu, hodnôt na ktorých je možné sa jednomyseľne zhodnúť a na ich podklade ďalej vytvárať systém spolužitia. Nie sú to teda žiadne zákony alebo príkazy alebo odporúčania a pod. Pridávajte svoje návrhy a navrhujte aj poradie podľa svojej mienky v komentároch. 1. Každá ľudská bytosť má právo na spokojný tvorivy život2. Život má nevyčísliteľnú hodnotu3. Každý človek je slobodná rovnoprávna bytosť bez ohľadu na pohlavie a pôvod4. Dôstojnosť jednotlivca je prirodzenou hodnotou a je plne nadradená nad dôležitosťou jednotlivca5. Každá ľudská bytosť má právo konať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia tak, aby svojim konaním nebránila v životu a konání inej ľudskej bytosti6. Ctíme… Celý článok ›


Odkazy

Publikované 26.11.2017 v 08:38 v kategórii Zaujímavé odkazy na štúdium, prečítané: 22x

Odporúčané dokumenty k štúdiu Dokumenty Koncepce Společné Bezpečnosti (KSB) a Dostatečně Všeobecná Teorie Řízení (DVTR)Velmi detailně propracovany návrh nové Ústavy skupiny KouleSkupina VolníkSkupina ZeitgeistSpolečnost bez politických stran Celý článok ›